הדברה

חומרי הדברה

מאז פיתח האדם את חומרי הדברה, הפכו חומרים אלו לתשובה הניצחת למלחמה במזיקים. בבוא הזמן, עם עליית המודעות לנזקים החמורים שגורמים חומרי ההדברה לאדם ולסביבה, פותחו שיטות הדברה ירוקה שמטרתם להתמודד בחוכמה עם בעיית המזיקים, תוך התחשבות בטבע ובסביבה.

במאמר הבא, יוכלו הגולשים לקרוא אודות מגוון חומרי ההדברה הקיימים בשוק וכן אודות היתרונות והחסרונות שבשימוש בחומרי הדברה כימיים.

אילו חומרי הדברה קיימים בשוק?

 • הדברה כימית – הדברה כימית היא הדברה העושה שימוש במגוון חומרים כימיים רעילים, אשר מטרתם לפגוע במערכת העצבית של מיני מזיקים ולהשמידם. בתעשיית חומרי ההדברה הכימיים נעשה שימוש בחומרים מסוכנים לאדם, לחי ולסביבה כדוגמת: DDT, חומרים זרחניים ועוד. באופן עקרוני ישנם כ – 900 סוגים של חומרי הדברה המותרים למכירה בארץ, כאשר נהוג לחלק את החומרים לשניים: קבוצת קוטלי העשבים וקוטלי מזיקים.
 • חומרי הדברה לבית – חומרי ההדברה ביתיים הם חומרים כימיים עם מינון רעל נמוך יחסית הפועל לפתירת בעיית מזיקים נקודתית בסביבת הבית.
 • חומרי הדברה לחקלאות – מדובר בחומרי הדברה תעשייתיים המיועדים לשימוש בשטחים גדולים. ריסוס חומרי הדברה חקלאיים נעשה בשני אופנים: ריסוס מהאוויר או ריסוס מהקרקע.
 • הדברה ביולוגית – הדברה ביולוגית היא העושה שימוש באויבים טבעיים של מיני חרקים ומזיקים כדוגמת: טפילים, וירוסים, גורמי מחלה וטורפים למיניהם (כגון: דגי גמבוזיה, חיידק נמטודות העפצים ועוד) הפועלים לטובת הרחקתם או השמדתם של מיני מזיקים.
 • הדברה קולטוראלית – הדברה העושה התאמות ושינויים בטכניקות הגידול בכדי להפחית ולצמצם את אוכלוסיית המזיקים (למשל באמצעות חיפוי הקרקע, גידולי מפלט, מחזור זרעים ועוד.

תקנות משרד החקלאות באשר לשימוש בחומרי הדברה

מפאת העובדה כי חומרי ההדברה עשויים להזיק לסביבה, לאדם ולבעלי החיים אגף משרד החקלאות חומרי הדברה הוציא מספר תקנות בטיחות לכל מי שבא במגע עם חומרי ההדברה:

 • תקנות המחייבות יצרנים ויבואנים של חומרי הדברה לכתוב הוראות שימוש על גבי תווית האריזה.
 • תקנות המסדירות את הליך הרישום של חומרי ההדברה, הסדרי המכירה והיבוא של חומרי הריסוס והגנת הצומח.
 • תקנות המיועדות למדבירים באשר לסוגי הדברה, כמויות שימוש סבירות, הוראות בטיחות ועוד.

החסרונות בשימוש בחומרי הדברה

יותר ויותר אנשים מכירים בחסרונותיה של ההדברה הכימית ועוברים לשימוש בחומרי הדברה ידידותיים לסביבה כגון: הדברה ביולוגית, הדברה אלקטרונית, הדברה קולטוראלית ועוד.

ניתן לזהות מספר חסרונות עיקריים בשימוש בחומרי הדברה כימיים והם:

 • ראשית, חומרי ההדברה כימיים אינם מתכלים ומתפרקים במהירות, עובדה הגורמת להם לחלחל אל האדמה, לפגוע ולהרוס אורגניזמים החיוניים לתהליכי ההתחדשות והמחזוריות של הטבע.
 • שנית, מזיקים רבים כדוגמת: זבובים, פרעושים, יתושים, כנימות ועוד פיתחו חסינות מפני חומרי ההדברה שפיתח האדם, זאת באמצעות תהליכי מוטציה שעברו זני המזיקים, אשר אפשרו להם לשרוד ריסוסים ולהסב נזק גדול יותר ליבולים החקלאיים.
 • שלישית, אומנם פעולת הריסוס של חומרי הדברה מתבצעת באזור חקלאי נקודתי, אולם חלקיקי חומרי ההדברה הינם נשיאים, ולפיכך מתפשטים ומתפזרים עם הרוח לרדיוס של אלפי קילומטרים ובכל עשויים להזיק לאדמה ולפגוע במגוון אורגניזמים ובעלי חיים אחרים.
 • רביעית, חשיפת האדם לכימיקלים הרעילים המצויים בחומרי ההדברה (המחלחלים אל התוצרת החקלאית ממנה ניזון האדם) עשויים להזיק לבריאותו ולגרום למחלות קשות.
 • חמישית, חומרי ההדברה מחלחלים אל מקורות המים של האדם (מעיינות, מי תהום, אגמים ונהרות) פוגעים באיכות המים, מזהמים אותם ופוגעים במגוון אורגניזמים חיוניים כמו גם באדם.
 • שישית, התוצאה הישירה של התערבות האדם בשרשרת המזון שבטבע, באמצעות פיזור חומרי הדברה שמטרתם לפגוע במיני מזיקים כגון: מכרסמים או נחשים הרעילה גם את אויביהם הטבעיים של מזיקים אלו, עובדה ששיבשה והפרה את האיזון במערכת האקולוגית.

היתרונות של השימוש בחומרי הדברה

לשימוש בחומרי הדברה כימיים מייחסים שני יתרונות עיקריים והם:

 • הקטנת התפוצה של מגוון מחלות ומגיפות, המופצות על ידי מזיקים ובעלי חיים הנושאים בגופם מחלות ועשויים להפיצן לאדם, לרבות: טיפוס, מלריה, דבר, כלבת ועוד.
 • הגדלת היבול החקלאי – טרם המצאת חומרי הדברה, נזקים כבדים נגרמו ליבולים החקלאיים של האדם כתוצאה מהתרבותם של מיני חרקים מזיקים, אולם כיום, הודות לפעולות הריסוס החקלאיות המתבצעות דרך קבע בשדות החקלאיים, האדם מצליח לשמור על מרבית התוצרת החקלאית שלו.

לסיכום, אם ברצונכם להדביר מיני מזיקים בסביבת מגוריכם, אנו ממליצים לכם להשתמש במגוון חומרי הדברה הידידותיים לסביבה.

מקורות נוספים

 

כללי

הדברה - מידע נוסף

הדברת מזיקים

סוגי הדברות

אינדקס מדבירים